Warning: include(/customers/9/4/1/baidoamedia.com/httpd.www/wp-content/themes/baidoamediatheme1/Date.php): failed to open stream: No such file or directory in /customers/9/4/1/baidoamedia.com/httpd.www/wp-content/themes/baidoamediatheme1/single.php on line 33 Warning: include(): Failed opening '/customers/9/4/1/baidoamedia.com/httpd.www/wp-content/themes/baidoamediatheme1/Date.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/9/4/1/baidoamedia.com/httpd.www/wp-content/themes/baidoamediatheme1/single.php on line 33

MESELOOTHI MIIMLEYTY. Gopa, Af Maay.

<

Meseleby meseluwa, Meseloodung mey haayti

Moghdy ley horta e, Mogdy ley reedka e

Maanya hasly baroodaso, Moojhadooshe ng damaany

Masiiby masiiby ku wiino, Meel haluul e ing lahaayne

Midig i bithy koo e, Meseloothung mey haayti?

Meseloothung mandheertey, Misaalshe ii bathythey

Mathygeey eddaaytey, Maangkey murjhiidiya

Maalimiinty maansothy i, Muriidiintiye horsheeney

Matamaatik ley ky furfurteena, Makro-ekonomic ley tereene

Maaykro-faynaans ley in saartena, Musdhafky Suubyng Hadiith-shey i

Munazilki Qhuraamed ku deeshanaby, Mushkuloothung na haayte

Maalimiing meseloothung mey haayti?

Misgeedis lang liisly sugaayo, Moos-shey is deeraw

Maddi yo hasly gohaangny, Mashriq i maghrib Soomali’

Maqhaasime liing haagathaayoo, Maroogsime liing tolathaaw

Maraakiibty liing mallythaawny, Maany’y beled ky weelaw

Ma’aluula yar ley ho kooytony, Maatothy haan ingky hor leeda

Mooriya liing oothathaayoo, Telefishane haskuly muuqhathaayo

Maskiingkung wal hasiyaa ly guraaw, Misgeelegi nagathaaw

Meseloothung mey haayti?

Maalky shirkytho geddiyaaw, Hawaalatho meel welby deereng

Musling i gaal ky shirkaaweno, Maal adduung wali yaali

Meel kaleet liingku weydiyaany, Magaasho liisly baratheey

Makaathatho by ally ky weela, Masuulko jeeysydeeng

Makhluuqo billeerano mid haliinto ungku lahaayne

Mushaar lanko ly sii i ma’aamiil liing mahdiyaany ley

Maqsuud ky nagadaayang, Meseloothung mey haayti?

Maalshey lang is deera, Maa’izky ering edshey

Mushtarki Arbeed isly majharatheeno, Maghy kaleed ingly baheng (Berber)

Maanya-diif or daari i mushko bagaash e ley milkiilagi liing sheenayoo

Ma’aash-ma’aash ly korsaari, Lammy goor ma’aash e i

Ma’aash keleeto ng maadny, Mushtarko meel kaleed ku kooyiley

Maalkikey ly gaddoomaw, Meseloothung mey haayti?

Marsooyinshey (dekad) lang ly boobayo

Usiiny maany’y degow ng fathaany

Marsy ma’mal e by haato

Meel maalkishey ku dhoofsathy

Maddoby ingky hemmiyaany

Makaathatho lahaky kuusey (Bay/Bakool)

Reer makaathi (Bay/Bakool) ety ly guraaw

Maaby unku dhiidhiyaane maaby unusky dhowaany

Maalshey hortis lyky daldalathaayo

Usiiny mallaaykyby haky nuuhaw

Marky Eddooy ani le i, Maanyathey ani le

Maghy ly shysheeghythaaw i, Meel hebel ani le

Moosingshey ky aruuraw, Wal intaasey moodsyng

Maddony niniiku fidhiiny, Meseloothung mey haayti?

Midigtis lang gooyayo, Maduula lety guraaw

Mindileeshey lang gubaayo, Maalad dathowny oothaw

Moorothis lang tegaayo, Maalshey dhumiyaaw

Mulkigi apoowateediyo haku deereng, Maddony ingky miirsinaayny

Maany iniisly jharaane, Maany ng shaltabaany

Mathanimy i muunadiye, Misaalshe ho laha qhaadony

Miisky hasky burburiyaayano, Mey oo roong ani koo roong

Meel welby haly surumaayang, Masuul ho lyky weelony

Meelby ingky simaany, Meseloothung mey haayri?

Makhluuqho billeerano is maghy i muugh gorathaayo

Iniis maang goradaany, Madal kulung e ho ingky weerto

Mey niing dan e teroony, Mashquula aha guraayang

Madal amuured ho ingky weertony, Mindileeghy dhulaawtis

Tani maalaty goothalshe, Maghaaro hasly buuyaw

Meseloothung mey haayti?

Makhluuqho uurky mariid e, Mi’iya hoos unusky qhaniinaw

Maddi hasku hor bahaangny, Miitho haniis maatiyaayang

Mujaamaly meeldheer ku deerey, Maddoony unusky nahaany

Maaby inisky hiililyaane, Mey iinky jhari guraayang

Midkiisho dareer ho eroony, Marbuu’y reed liinky jhiithaw

Madareeras maany dareeraw, Meelo dhukub isly siising

Meseloothung mey haayti?

Maatotho meel welby deedsing, Tani Mogdishow moory lyky oothythi

Moory-misaaking liing furudeey, Mooryaang mashruu’ ky weeldhiti

Mooryaanki ha wareery i, Marduuf jhaad e ki ha aamoby

Moorothy reed hangky nagathaayo, Mooleyti Uthudugoow haayti

Masiibody lyky jhiidaw, Mayow aawshe usku boora

Mayey aathiye murghoodas, Mowlaagey Wiing sokithiisny

Meel madasho giliyaan i, Masuul ja’ ku eraawny maddony liing sugaany

Maaty mahbuus e i, Masuul usiiby mahbuus e

Minis hiilliy’y koraany, Meseloothung mey haayti?

Mowlaagey ho erooby, Mushkuloothung any i haayty

Maaling ng dheerayny i, Maaling dhowa ku bahe

Moghdygung haluuly ing lahaayny, Maaling ley iftiime

Masuul wal ing goryneeny, Maaling ley ku horoowe

Maghaaghung ly huughawny, Maaling ley laha sheeghythe

Maatothung laha musaafiriyaawny, Maaling ley taliyaas

Muunothiitey dhuminy, Maaling ley ha maahathaas

Meghel bil miis dheery, Muughyny ku simmingya

Mabda’o liiskyly dhimmithaaw i, Midigto liisky haathiya

Miisansho shal beddeleey’y, Maqhaamsho shal geddiyee

Mataktoothy my duughowaaso, Maalinty shaley haayti i

Maddi any li’iing garbaduubne, Mathyghy li’iingky kowdhoonyeby

Meghel abooshey any haayi, Maaty aruurshe ani haayi

Miisanky siyaasothy ani haayi, Mowqhifshe kang deeraw any haayi

Meelmaris-she ani haayi, Kan liingky martiyaawny ani haayi

Mowlaagey ky tuugey, Muqallibul-quluub athi ee

Maalingto minii qhaathythaaso, Midigty ley ey lusku masuugney

Meelmarshe Mowlaa ng qhabne.

 

Isaak Hassanow Husseeng

Melbourbe, Australia

Unishef@live.com


NAGALASOO XIRIIR

baidoamedia@hotmail.com

info@baidoamedia.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>